Tự xây dựng file quản lý kho bằng excel đơn giản

Trong series loạt bài giới thiệu về excel trong đợt này, mình sẽ giới thiệu các bạn cách xây dựng một file quản lý kho bằng excel đơn giản Ngoài ra, mình cũng sẽ cung cấp một file mẫu trắng để các bạn tự thực hành, các file quản lý nhập xuất tồn kho đã […]